پست های ارسال شده در دی سال 1391

ارزیابی و تشخیص افتراقی

ارزیابی و تشخیص افتراقی -4 غربالگری وتشخیص افتراقی: درغربالگری و تشخیص افتراقی اختلالات طیف اتیسم ابزارهای زیر کاربرد دارند. ابزارهای تشخیص افتراقی: 2-4-1 مقیاس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 218 بازدید