METAPHONE THERAPY درمان متافور

 

بسم الله
الرحمن الرحیم

 

 

تهیه کننده:مولود باقرزاده

 

 

مقدمه

 Metaphone therapyیک روش مداخله ای است که توسط Dean  و Howell(1986) توصیف شده است  و بر
آگاهی فرا واج شناختی و توسعه آگاهی کودک از ساختارهای واجی تاکید دارد. علاوه بر
این ، تفکیک ارتباط بر طبق ویژگی هم آوایی نیز در متافون تاکید شده است. مهارت های
فراواجی  به منظور تسهیل آگاهی شناختی کودک
از ویژگی های سیستم صوتی آموزش داده می شوند 
در حالی که مهارت های فرازبانی بیش تر در جهت توسعه ی موفقیت در اصلاح استراتژی
ها به کار می رود.کودکان مبتلا به اختلالات واج شناختی که در پاسخ به درمان با جفت
های کمینه با شکست مواجه می شوند  باید به
ویژگی های صداها پی ببرند  که به عنوان
راهی  برای تسهیل یادگیری تقابل های صدایی
در فهرست واجی شان می باشد به همین منظور آموزش متافون جهت ایجاد آگاهی وآموزش
مهارت های ضروری برای موفقیت در درمان جفت کمینه طراحی شده است . روش متافون بر
تفاوت ها وشباهت ها در صداها ، شناسایی ، تطبیق دادن و طبقه بندی کردن صداها بر
طبق ویژگی هایشان شامل دیرش(بلند –کوتاه) ، شیوه (نویز –نجوا ، انسدادی- سایشی )
وجایگاه (قدام –خلف) تاکید دارد.

درمان متافون با آموزش مفاهیم پایه ای شروع می شود و با آموزش اینکه چگونه این
مفاهیم برای صداها به کار می رود دنبال می شود.سپس درمان به سمت شناسایی ویژگی های
بین صداهای گفتاری هدف حرکت میکند  وسپس بر
جفت کلمه ها شامل تقابل های صدای هدف تمرکز میکند. مرحله دوم درمان برای انتقال
دانش فرا واجشناختی بدست آمده از مرحله اول به موقعیت های ارتباطی طراحی شده است
یعنی بیمار باید پیام و مقصودش را از طریق به کار گیری مناسب تقابل های صدایی
انتقال دهد.

اصول درمان :

 درمان متافون شامل 3 فاز می باشد .اساس
درمان متافون در هم پوشانی 2 فاز درمانی اول می باشد که منتج به یک فاز نهایی (3)
میگردد.

فاز 1 :

کودک در این مرحله آموزش می بیند که زبان برای برقراری ارتباط به کار می رود و
زبانی که  به صورت شفاف و واضح(فاقد
ابهام)  باشد قابل درک است.

فاز یک شاملconcept level , sound
level , phoneme level , word level  می باشد .فاز 1 مهم ترین فاز متافون می باشد و
بیشترین تمایز را نسبت به دیگر برنامه های مداخله ای منتشر شده دارد.

هدف در این روش جلب کردن توجه وعلاقه کودک به واجها وصداشناسی زبان هدف می
باشد.

در concept level صداهای گفتاری فرد مقایسه نمی شوند در واقع در این مرحله یک سری واژگان
کلی را  به منظور آگاهی از PVM در مراحل بعدی ،
یاد میگیرد .

 

مثال:

e.g., Mr Noisy or Mr Growly to denote voiced consonants,
Mr Whisper or Mr Quiet for voiceless ones.

دیگر جنبه ها مثل Long Sound.
Short Sound; Back Sound. Front Sound نیز با هدف شناسایی خواص صداها با 100 درصد صحت ، طبق مثال فوق ،
معرفی می شوند.

تیم متافون اعلام کرده است که کسب مهارت در این مرحله ، با این سطح از دقت ،
ممکن است مدت زیادی طول بکشد.

گام بعدی متفاوت بوده و بستگی به فرآیند های جانشینی دارد واین فرآیندها مورد
هدف قرار گرفته است مثلFronting, Stopping,
and Gliding) (که یک صدا به جای صدای دیگر قرار
میگیرد یا فرآیندهای جانشینی در سطح سیلاب مثل.  (Weak Syllable
Deletion, Cluster Reduction, FinalConsonant Deletion)

در سطحword level مقایسه های minimally
  و حداقلی جفت های کمینه انجام می گیرد که به
صورت شنیذاری ارائه میشوند .

و کودک تشخیص می دهد که آیا صدای مورد نظر مثل long sound در آن هست یا
نه؟ و بعد دوباره حمایت های بینایی انجام میگیرد که به شکل gusture cues یا عکس می باشد.

 

فرآیندهای جانشینیsubsttitution
processes) :  (

1-
برای ،فرآیندهای جانشینی در سطح sound
level واژگانی که یادگرفته شده اندMr Noisy)  (به سطح صداهای غیر گفتاری انتقال داده می شوند:  سوت ، قاشقک(یک نوع آلت موسیقی)، صوت مربوط به
حیوانات و وسایل.

هدف این است که به کودک نشان دهیم  که
صداهای محیطی نیز می توانند به صداهای بلند ، کوتاه ، جلو ف عقب و… تقسیم بندی شوند.

در سطح phoneme level  همه  رده صداها با استفاده از visual cues با یکدیگر
مقایسه میشوند برای مثال all
fricatives vs. all stops به کودک ارائه
می شوند و  ویژگی های صداها هم مطرح می
شود.

2- برای فرآیند ساختار سیلابی در سطحsound
level  جنبه هایی مثل آغاز و پایان معرفی می شوند
همچنین مواردی مثل شکل و ساختار نیز نمایش داده می شوند.

 

 

مثال:

برای کاهش خوشه همخوانی (cluster
reduction) بیان زوج با یک ساختار مثل یک قطار با
1 لوکوموتیو در مقابل یک قطار با 2 لوکوموتیو در تهیه مقدمات برای near minimal pair  مثل rip-trip . یا شماممکن است
یک قطار بدون موتور(art) در مقابل یک قطار با 1 موتورtart) ( و درمقابل یک قطار با 2 موتور 
(start)داشته باشید.در word level و  syllabic
level  واژگان و سیلاب های نامحسوس مورد مقایسه قرار می
گیرند.

فاز 2 :

در سطح 2 تمرینات فرا واجی وابسته به جفت های کمینه (معرفی شده در فاز 1)و تقابل
های هم آوا تاکید شده است و  برتوسعه ارتباط
موثر به وسیله دادن فیدبک به کودک در مورد موفقیت وشکست به منظور دریافت مفهوم از
پاسخ های رفتاری و برانگیختن او در جهت بازنگری برون داد خود  تمرکز شده است . short term: فیدبک منجر به
بهبود تولید کودک از طریق راه اندازی یا به کار بردن استراتژی های اصلاحی برای
دانش یادگرفته شده در فاز 1 می باشد.long term: تاثیرات تغییراتی را در فرآیندهای واجی مرکزی ایجاد خواهد نمود .

فاز2 مربوط به توسعه واجی وآگاهی ارتباطی می باشد  وفاز 1 از طریق الحاق فعالیت هایش به فاز 2 با
آن ارتباط برقرار میکند.

آگاهی واجی وآگاهی ازخواص صداهای گفتاری باید قبل از مرحله Metaphone core activity  با موفقیت کسب شود.

Metaphone core activity

در این روش درمانگر وکودک جفت های کمینه را انتخاب و از روی عکس کارت ها و ورق
تولید می کنند.

اگر کودک واژه هدف را  به درستی تولید
کند( fin):

1- درمانگر واژه را انتخاب میکند

 2-فیدبک داده میشود

3- درمورد کارت (صدای مورد نظر)بحث می شود (آن بود صدای بلند من حدس می زدم که
شما صداهای بلند را می شناسید.)

اگر کودک  واژه هدف را نادرست بگوید(bin for fin):

1- درمانگر واژه نادرست را انتخاب میکند

2- فیدبک داده نمیشود والگوی صحیح نیز ارائه داده نمی شود اما توجه کودک را به
ویزگی صدا جلب می کنیم.(آن یک صدای کوتاه 
بود . آن باید یک صدای بلند داشته باشد؟)

هدف این روش ، اصلاح تولیدات نادرست به صورت خودانگیخته توسط کودک است.

 

فاز3:

در فاز آخر جمله های دارای جفت کمینه ارائه می شوند. در این حالت درمانگر و
کودک به نوبت تکلیف را انجام می دهند:

یک pin/fin روی ماهی رسم کن

یک fan/pan روی جعبه رسم کن

یک pole/foal در اسطبل رسم کن

روی تولید صحیح هر صدا بر  اساس  ویژگی اش تاکید شده و در مورد هر کدام بحث
نمایید( من فکر میکنم که آن یک صدای بلند باشد) 
چون تسهیل سازی تولید گفتار خود انگیخته با اصلاح استراتژی ها مورد هدف
قرار گرفته است.

 

منابع:

1)Dean, E., & Howell, J. (1986).
Developing linguistic awareness: A theoretically based approach to phonological
disorders. British Journal of Disorders of Communication, 21, 223-238.

Dean, E., Howell, J., Hill, A., & Waters, D. (1990).
Metaphon Resource Pack. Windsor, Berks: NFER Nelson.

Dean, E.C., Howell, J., Waters, D., & Reid, J.
(1995). Metaphon: A metalinguistic approach to the treatment of phonological
disorder in children. Clinical Linguistics and Phonetics

 2)Brackenbury,tim(2004).
A comparative of phnological intrvntions.Oslha convention

Articulation phonation (reference arshad) 3)

4) Dodd, Barbara(2005) .Differential
diagnosis and treat ment of children with speech disorder.university og
queensland

 

 

پایان

/ 0 نظر / 97 بازدید