# جعفر_معصومی

METAPHONE THERAPY درمان متافور

  بسم اللهالرحمن الرحیم     تهیه کننده:مولود باقرزاده     مقدمه  Metaphone therapyیک روش مداخله ای است که توسط Dean  و Howell(1986) توصیف شده است  و برآگاهی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید